Xét nghiệm nhanh COVID-19 hàng tuần cho người làm việc, bán hàng tại các chợTTO – Người làm việc, bán hàng tại các chợ đầu mối, chợ bán lẻ phải được test nhanh COVID-19 hàng tuần, những chợ không đảm bảo an toàn chống dịch phải dừng hoạt động ngay.