VEC khẳng định không chặn đường cao tốc, gom xe để tận thu phíTTO – Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam – VEC khẳng định không chặn đường cao tốc để gom xe nhằm thu phí trên địa phận Hà Nội vốn đang dừng thu khi thực hiện chỉ thị 16.