Triều cường đỉnh gặp mưa lớn, người dân TP.HCM đề phòng ngập nước, vỡ bờ baoTTO – Triều cường tại Nam Bộ đang ở thời kỳ đạt đỉnh, dự báo mức triều có thể đạt hơn 1,7m (vượt báo động III 1,5m) kết hợp mưa có thể gây ngập nặng các vùng trũng thấp, đường ven sông.