TP Thủ Đức tiếp nhận xe cứu thương từ doanh nghiệp



TTO – UBND TP Thủ Đức (TP.HCM) tiếp nhận một xe cứu thương và 3.000 bộ đồ bảo hộ từ doanh nghiệp để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.