Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu xử lý nghiêm trưởng phòng tái phạm lái ôtô sau khi uống rượu biaTTO – Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên giao Ban thường vụ Huyện ủy Phú Hòa xử lý nghiêm trưởng phòng Tài chính – kế hoạch huyện, đã vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và phòng chống dịch COVID-19.