Tiếp tục chi trả trên 1.355 tỉ đồng cho người dân có đất ở dự án sân bay Long ThànhTTO – Ngày 13-1, UBND huyện Long Thành, Đồng Nai đã tiếp tục chi trả trên 1.355 tỉ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân có đất thu hồi để làm dự án sân bay quốc tế Long Thành.