Tesla Roadster của Elon Musk bay hơn 1,6 tỷ km trong không gian


Theo trang web theo dõi lộ trình có tên “Where is Roadster?”, chiếc xe điện Tesla Roadster của Elon Musk đã bay hơn 1,6 tỷ km trong không gian kể từ khi được phóng vào vũ trụ ngày 6/2/2018.Xe điện Tesla Roadster cách trái đất 346,9 triệu km và đang bay với vận tốc hơn 9.656 km/h. Vị trí hiện tại của chiếc xe điện màu đỏ này đang rất gần sao Hỏa dù vẫn cách 154,6 triệu km.Xe điện của Tesla đang bay vòng thứ 2 quanh mặt trời. Theo tính toán của các nhà nghiên cứu, Tesla Roadster sẽ bay gần trái đất năm 2091.Tesla Roadster là xe chạy điện hoàn toàn. Ngồi sau vô lăng là hình nộm Starman mặc bộ đồ nhà du hành.Ý tưởng phóng Tesla không gian là của Elon Musk, CEO Tesla.Video: Quá trình Tesla Roadster của Elon Musk bay vào không gian.


Source link