Sà lan ‘khủng’ hiện đại công khai hút cát sát bờTTO – Sà lan khủng với máy móc hiện đại, công khai hút cát sát bờ giữa ban ngày mặc kệ người dân phản ứng.