Rốn lụt Tân Đức vẫn ngập suốt 10 ngày quaTTO – Nếu Triệu Thành là nơi ngập nặng nhất huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) thì thôn Tân Đức là nơi ngập sâu nhất xã này khi có nhà nước lên cao tới 4m. 300 hộ dân ở thôn phải co cụm lại ở một số nơi kiên cố vì lũ suốt tuần qua.