Quốc hội Iran tuyên bố Lầu Năm Góc là "tổ chức khủng bố"Quốc hội Iran liệt vào danh sách đen tất cả các thành viên của Lầu Năm Góc, các tổ chức và công ty trực thuộc cũng như các chỉ huy Mỹ đã lên kế hoạch và thực hiện vụ ám sát tướng Qasem Soleimani.Source link