Phân công nhiệm vụ cụ thể của Thủ tướng và các Phó thủ tướngTTO – Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó thủ tướng Chính phủ.