Ông Nguyễn Thanh Nghị là Bộ trưởng trẻ nhất của Chính phủ mớiTại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban cán sự Đảng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

  • Đề nghị bổ nhiệm ông Lê Văn Thành, Lê Minh Khái làm Phó Thủ tướng
  • Thủ tướng trình 12 nhân sự làm Bộ trưởng, trưởng ngành
  • Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng
  • Trao quyết định bổ nhiệm thứ trưởng cho ông Nguyễn Thanh Nghị
  • Chân dung 14 Bí thư Tỉnh ủy được điều động về Trung ương năm 2020
  • Tiểu sử Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị
  • Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng
  • Chân dung 12 Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước
  • Chân dung 4 Bí thư tỉnh ủy tuổi 7X trẻ nhất nước hiện nay
  • Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư tỉnh Kiên Giang