Mỏ khai thác đá hết hạn, doanh nghiệp vẫn tiếp tục… tận thuTTO – Mỏ đá nằm sát khu dân cư đã hết hạn từ đầu tháng 4-2021 nhưng đến nay vẫn tiếp tục… tận thu khiến người dân bức xúc.