Kiều Anh, Lan Phương được stylist chuẩn bị cả trăm bộ đồ quay phim


Kiều Anh, Lan Phương được stylist chuẩn bị cả trăm bộ đồ quay phim – Ngôi sao