Hôm nay, Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 11, kiện toàn bộ máy Chính phủTrong ngày làm việc cuối cùng kỳ họp thứ 11 (Quốc hội khoá XIV), Quốc hội phê chuẩn bộ nhiệm 2 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành để giúp kiện toàn bộ máy Chính phủ.

 • Đề nghị bổ nhiệm ông Lê Văn Thành, Lê Minh Khái làm Phó Thủ tướng
 • Bộ máy lãnh đạo Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 sau khi kiện toàn
 • Ông Tất Thành Cang bị khai trừ ra khỏi Đảng
 • Thủ tướng trình 12 nhân sự làm Bộ trưởng, trưởng ngành
 • Tổng Thanh tra Chính phủ, Bí thư Hải Phòng được giới thiệu làm Phó Thủ tướng
 • Miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 thành viên Chính phủ
 • Ông Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội
 • Bà Võ Thị Ánh Xuân được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch nước
 • Chân dung 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới được bầu
 • Bộ Chính trị chỉ định ông Đỗ Văn Chiến làm Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam
 • Bí Thư tỉnh uỷ An Giang được giới thiệu để bầu làm Phó Chủ tịch nước
 • Miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước và 5 Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội