Hội nghị “Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” [LIVE]Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chủ trì Hội nghị “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Hà Nội).

 • Hôm nay khai mạc Hội nghị “Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”
 • Video: VUSTA thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng
 • Liên hiệp Hội tỉnh Đồng Nai tiếp tục đổi mới mạnh mẽ
 • Hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức là thế mạnh của đội ngũ trí thức KH&CN
 • Gốm Đất Việt Quảng Ninh vượt khó nhờ động lực sáng tạo của Quỹ VIFOTEC
 • VUSTA tổ chức xét nghiệm PCR người tham gia Hội nghị toàn quốc
 • Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”
 • AHLĐ Hoàng Đức Thảo: “BUSADCO thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất”
 • Cơ sở thành lập, nguyên tắc hoạt động và vai trò của các tổ chức KH&CN thuộc VUSTA được thể hiện như thế nào?
 • Giải thưởng VIFOTEC góp phần đổi mới sáng tạo KHCN của Bộ Quốc phòng
 • Hoạt động Khoa học và Công nghệ của VUSTA có đặc thù gì?
 • Kết quả diễn đàn khoa học của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam