Hóa chất Đức Giang bị tố “xù thưởng” tuyển nữ Việt Nam: “Cách cho hơn của đem cho“(Kiến Thức) – Nhiều ý kiến cho rằng, việc công ty Đức Giang hứa tặng ĐT bóng đá nữ Việt Nam 500 triệu đồng rồi đưa ra những đòi hỏi vô lý, gây khó dễ và có phần trịnh thượng của công ty là rất phản cảm.Source link