Hải Dương yêu cầu F1 phải khai báo y tế trong 24 giờ kể từ khi thông báo F0TTO – Tỉnh Hải Dương yêu cầu các trường hợp F1 tự khai báo y tế trong vòng 24 giờ kể từ khi cơ quan chức năng ra thông báo truy vết về ca bệnh COVID-19 (F0).