Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh làm giám đốc Công an tỉnh Nghệ AnTTO – Đại tá Phạm Thế Tùng, giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, được Bộ Công an luân chuyển, điều động giữ chức giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.