Giải đặc biệt Búa liềm vàng: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hìnhTTO – Bộ phim tài liệu dài tập ‘Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình’ với những tư liệu lần đầu được công bố trong nước, phản ánh đầy đủ về sự ra đời, phát triển của Đảng ta được trao giải đặc biệt Giải Búa liềm vàng.