Fabio Paratici, Michael Edwards và thế giới của những vị giám đốc bóng đá
Giám đốc bóng đá hay giám đốc thể thao là vị trí ngày càng được coi trọng trong bóng đá hiện đại. Thế nhưng, sự phức tạp trong công việc của họ vẫn là một câu chuyện dài kỳ chưa có hồi kết.