Đọc báo cùng bạn 28-11: Cam kết hỗ trợ thanh niên khởi nghiệpTTO – Chương trình có nhiều thông tin cập nhật: Rút giấy phép thuỷ điện Thượng Nhật; Miền Bắc rét, Trung Bộ mưa lớn; Khởi tố người chiếm đoạt 1.700 hộp cá vùng lũ; Ông Trần Phương Bình tiếp tục nhận án chung thân và bồi thường 2.082 tỉ…