Đọc báo cùng bạn 22-7: Giảm tải cho hệ thống điều trị COVID-19TTO – Chương trình hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý: Hôm nay, TP.HCM tiêm vắc xin đại trà đợt 5; Cơ sở cai nghiện Bố Lá có 506 ca COVID-19; Xoay xở để mở lại chợ; Lũ lụt ngàn năm có một ở Trung Quốc…