Đỗ Thị Hà: ‘Đồ hiệu của tôi đa số mượn hoặc được tặng’


Đỗ Thị Hà: ‘Đồ hiệu của tôi đa số mượn hoặc được tặng’ – Ngôi sao