Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội miễn học phí cho con trai Đại tá hy sinh tại xã Đồng TâmBiết được con trai Đại tá Nguyễn Huy Thịnh đang theo học tại trường, Ban giám hiệu Đại học Giao thông vận tải đã quyết định miễn giảm toàn bộ học phí đồng thời hỗ trợ thêm chi phí học tập, sinh hoạt cho nam sinh này.Source link