Choáng với loạt hình ảnh hở hang của phiên bản “Tây Du Ký” đầu tiên bây giờ mới tiết lộ, chỉ được chiếu 1 tập đã bị cấm“Tây Du Ký” năm 1986 do Lục Tiểu Linh Đồng đóng chính không phải là bản phim đầu tiên của “Tây Du Ký”.