Bộ Công an tăng cường 400 cảnh sát cơ động cho Công an Đồng Nai(Kiến Thức) – Bộ Công an đã tăng cường 400 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát cơ động về hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai để đảm bảo an ninh trật tự, trấn áp tội phạm dịp cao điểm cuối năm.Source link