Bộ Công an chuyển hồ sơ đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung(Kiến Thức) – Cơ quan điều tra đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Nguyễn Đức Chung và 3 bị can khác về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

  • Bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung
  • Sắp miễn nhiệm chức Chủ tịch Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung
  • Ông Nguyễn Đức Chung xin tại ngoại: Quy trình làm thủ tục thế nào?
  • Gia đình xin cho ông Nguyễn Đức Chung tại ngoại: Có được chấp thuận?
  • Ông Nguyễn Đức Chung “dính chàm” 3 vụ án… “vận” sẽ như nào?
  • Tướng Công an: Không được suy diễn chuyện liên quan vợ, con của ông Nguyễn Đức Chung
  • Bộ Công an lên tiếng về sức khỏe của ông Nguyễn Đức Chung
  • Thiếu tướng Tô Ân Xô: ‘Ông Nguyễn Đức Chung sức khoẻ vẫn bình thường’
  • Ông Nguyễn Đức Chung để lại “di sản” gì khi làm Chủ tịch Hà Nội?
  • Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên