16 thành viên Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 – 2025TTO – Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban chấp hành Đảng bộ TP lần thứ XI đã bầu Ban thường vụ Thành ủy TP nhiệm kỳ 2020 – 2025.